• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Nabavka usluge održavanja i servisiranja: procesne automatike tipa „SAUTER“ na sistemima bazenske tehnike, sistema pripreme tople sanitarne vode, sistema KGH i CNU i mjerno-regulacione opreme

Nabavka usluge održavanja i servisiranja: procesne automatike tipa „SAUTER“ na sistemima bazenske tehnike, sistema pripreme tople sanitarne vode, sistema KGH i CNU i mjerno-regulacione opreme. Report_737-8-2-38/18.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-usluge-održavanja-i-servisiranja-procesne-automatike-tipa…Report_737-8-2-38_18.pdf