Nabavka usluge objave Javnog oglasa u dnevnim novinama Oslobođenje.
Report: 737-8-2-95/19.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-95_19.pdf