• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Nabavka usluge izrade izvještaja o pregledu čelične krovne konstrukcije

Nabavka usluge izrade izvještaja o pregledu čelične krovne konstrukcije objekta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo sa prijedlogom eventualnih mjera. Report: 737-8-2-49/19.;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-49_19.pdf