Nabavka usluge izrade internih akata na osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u FBiH Report_737-8-2-82_17;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabvka-usluge-izrade-internih-akata-na-osnovu-Zakona-o-zaštiti-od-požara-i-vatrogastvu-u-FBiH.-Report_737-8-2-82_17.pdf