• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Nabavka usluge čišćenja/održavanja u posebnim uslovima

Nabavka usluge čišćenja/održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Report_737-7-2-106_16;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-hemijskih-sredstava-za-bazensku-tehniku-za-2017.godinu