• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 21. JULA; utorak, četvrtak, subota od 05. AVGUSTA.

Nabavka robe – odjeće za spasioce

Nabavka robe – odjeće za spasioce.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-–-odjeće-za-spasioce.Report_737-8-1-8_18.pdf