• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka robe novih računara i pripadajuće računarske opreme, te usluge njihovog održavanja i servisiranja

Nabavka robe novih računara i pripadajuće računarske opreme, te usluge njihovog održavanja i servisiranja za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu. Report 737-8-1-45/18;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-novih-računara-i-pripadajuće-računarske-opreme-te-usluge-njihovog-održavanja.Report_737-8-1-45_18.pdf