Nabavka robe novih laptopa (prenosnih računara) sa pripadajućom opremom, te usluge njihovog održavanja i servisiranja za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu. Report 737-8-1-48/18;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-novih-laptopa-prenosnih-računara-sa-pripadajućom-opremom.Report_737-8-1-48_18.pdf