• Poštovani korisnici, obavještavamo vas da će Olimpijski bazen Otoka u punom kapacitetu nastaviti sa pružanjem usluga u srijedu, 3. juna 2020. godine u 07:00 sati. U periodu od 13:00 do 14:00 sati, Olimpijski bazen Otoka neće pružati usluge, obzirom da će se tada vršiti dodatne sanitarno-higijenske mjere. Hvala na razumijevanju.

Nabavka robe novih laptopa (prenosnih računara) sa pripadajućom opremom i softverom, te usluge njihovog održavanja i servisiranja

Nabavka robe novih laptopa (prenosnih računara) sa pripadajućom opremom i softverom, te usluge njihovog održavanja i servisiranja za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2019.godinu. Report: 737-8-1-45/19.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-1-45_19.pdf