• Poštovani korisnici, Uvažavajući naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, a koje se odnose na epidemiološku situaciju izazvanu pojavom koronavirusa (COVID 19), nadležni organi Preduzeća donijeli su odluku o obustavljanju pružanja svih usluga Olimpijskog bazena Otoka do daljnjeg. Hvala na razumijevanju.

Nabavka robe – nabavka kemikalija

Nabavka robe – nabavka kemikalija za obradu vode: algicida, izosana, sredstva za regulaciju i trakica za kontrolu PH vrijednosti, te A i B komponenti za kontrolu hlora bazenske vode.

Više detalja pogleadjte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-1-27_20.pdf