Nabavka robe – metalnih brisača za pod; navlaka za MOP-ove; pvc navlaka za noge; ubrusa i taoletnog papir u rolni za potrebe JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu. Report_737-8-1-29_18;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-1-29_18.pdf