• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MARTA; utorak i četvrtak počinju od 23. MARTA;

Nabavka robe – materijala za komponente i aparate pneumatike i hidraulike

Nabavka robe – materijala za komponente i aparate pneumatike i hidraulike za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu.Report_737-8-1-26_18;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-materijala-za-komponente-i-aparate-pneumatike-i-hidraulike.-Report_737-8-1-26_18.pdf