• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Nabavka robe – mašinskog i vodovodnog materijala, materijala od plastičnih masa i tekstilne izrade

Nabavka robe – mašinskog i vodovodnog materijala, materijala od plastičnih masa i tekstilne izrade za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu. Report: 737-8-1-23/18;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-–-mašinskog-i-vodovodnog-materijala-od-plastičnih-masa-i-tekstilne-izrade-za-2018.godinu.Report_737-8-1-23_18.pdf