• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Nabavka robe kartica za automatsku identifikaciju i usluge njihove štampe

Nabavka robe kartica za automatsku identifikaciju i usluge njihove štampe za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu. Report 737-8-1-21/18;

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-robe-kartica-za-automatsku-identifikaciju-i-usluge-njihove-štampe.-Report_737-8-1-21_18.pdf