Nabavka robe – kartica za automatsku identifikaciju za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2020.godinu.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-1-23_20.pdf