• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MARTA; utorak i četvrtak počinju od 23. MARTA;

Nabavka robe hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike

Nabavka robe hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu broj: Report_737-7-1-140_19

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-7-1-140_19.pdf