• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka robe – gađevinskog materijala

Nabavka robe – gađevinskog materijala za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu. Report: 737-8-1-22/19.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-1-22_19.pdf