Nabavka robe – kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Preduzeća za 2017.godinu.Report_737-8-1-50_17; – http://bazen.ba/Nabavka-robe-–-kancelarijskog-potrošnog-materijala-za-potrebe-Preduzeća-za-2017.godinu.Report_737-8-1-50_17.pdf