• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – nabavka hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca

Obavještenje o nabavci broj: 737-7-1-140-3-9/19 za Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – nabavka hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe JP Olimpijski bazen Otoka” d.o.o.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Obavještenje-o-nabavci-broj-737-7-1-140-3-9_19.pdf