• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 16. JANUARA; utorak i četvrtak počinju od 09. FEBRUARA;

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – nabavka hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca

Obavještenje o nabavci broj: 737-7-1-140-3-9/19 za Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – nabavka hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe JP Olimpijski bazen Otoka” d.o.o.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Obavještenje-o-nabavci-broj-737-7-1-140-3-9_19.pdf