OLIMPIJSKI BAZEN JE OTVOREN SVAKI DAN OD 07:00 DO 23:00

Kategorija: Odluke o izboru

Odluke o izboru za najpovoljnijeg p (..)

Odluke o izboru za najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabvaku hemijskog sredstava gasno


Pogledaj
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabvaku hemijskih sredstava za bazen


Pogledaj
Odluka za izbor najpovoljnijeg ponu (..)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabvaku elektromaterijala za potrebe Pre


Pogledaj
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJINIJEG PON (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge hotelskog smještaja učesnika Sedmog međunarodnog vaterpol


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva, tečnog naftnog gasa (lpg) i ekstra lakog lož ulja za potrebe JP"O


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Konkurentskom zahtjevu broj: 737-7-2-20-3-4/15


Pogledaj

Budite u kontaktu sa nama

Kontaktirajte nas

Olimpijski bazen je otvoren svaki dan od 07:00 do 23:00

Bulevar Meše Selimovica 83-b

+387 33 773 850

info@bazen.ba