OLIMPIJSKI BAZEN JE OTVOREN SVAKI DAN OD 07:00 DO 23:00

Kategorija: Odluke o izboru

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge hotelskog smještaja učesnika Devetog međunarodnog vaterpo


Pogledaj
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku za nabavku usluge izrade projekta plivačke platforme u velikom b


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavka robe sportske opreme za fitnes i teretanu za potrebe


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača U Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge osiguranja lica i imovine


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1376-8/16 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku robe sredst


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1375-5/16 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku robe hemijs


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1374-6/16 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge či


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1373-5/16 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku robe hemijs


Pogledaj

Budite u kontaktu sa nama

Kontaktirajte nas

Olimpijski bazen je otvoren svaki dan od 07:00 do 23:00

Bulevar Meše Selimovica 83-b

+387 33 773 850

info@bazen.ba