OLIMPIJSKI BAZEN JE OTVOREN SVAKI DAN OD 07:00 DO 23:00

Kategorija: Aktuelni tenderi

Konkurentski zahtjev za nabavku rob (..)

Konkurentski zahtjev za nabavku robe sredstava za higijenu i čišćenje za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Saraje


Pogledaj
Nabavka usluge čišćenja/održava (..)

Dodatno obavještenje broj 737-7-2-106-3-7_16 za Konkurentski zahtjev za nabavku usluge čišćenja/održavanja u posebnim uslo


Pogledaj
Nabavka robe hemijskih sredstava za (..)

Dodatno obavještenje broj 737-7-1-107-3-8_16 za Konkurentski zahtjev za nabavku robe hemijskih sredstava za bazensku tehniku za


Pogledaj
Konkurentski zahtjev za nabavku ro (..)

Konkurentski zahtjev za nabavku robe hemijskog sredstva - gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske te


Pogledaj
Nabavka robe sportske opreme za fit (..)

Dodatno obavještenje broj: 737-1-1-88-3-5/16 za Otvoreni postupak za nabavku robe sportske opreme za fitnes i tertanu za potreb


Pogledaj
Konkurentski zahtjev za dostavljanj (..)

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku bankarske usluge odobravanja dugoročnog kredita za potrebe JP"Olimpijski


Pogledaj
Usluge hotleskog smještaja učesni (..)

Usluge hotleskog smještaja učesnika Osmog međunarodnog vaterpolo turnira europskih šamipona "Sarajevo Champions Challenge 20


Pogledaj
Konkurentski zahtjev za dostavljanj (..)

Sve informacije za konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku goriva, ekstra lakog lož ulja i auto opreme možete p


Pogledaj

Budite u kontaktu sa nama

Kontaktirajte nas

Olimpijski bazen je otvoren svaki dan od 07:00 do 23:00

Bulevar Meše Selimovica 83-b

+387 33 773 850

info@bazen.ba