Javni oglas za dodjelu u zakup reporterskih kabina koje se nalaze u sjedištu Preduzeća