Objavljuje se Javni konkurs za izbor predsjednika i 2 (dva) člana Odbora za reviziju JP „Olimpijski bazen
Otoka“ d.o.o. Sarajevo. Konkurs je otvoren do 12.06.2021. godine.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Javni-konkurs-za-izbor-kandidata-za-Odbor-za-reviziju.pdf