• Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju 15. maja, a utorak - četvrtak - subota počinju 30. maja. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora J.P. “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o.Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj:12/03, 34/03 i 65/13) i člana 5. Odluke o standardima i kriterijima za
imenovanje direktora J.P. “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o.Sarajevo, broj: 01-2-59/18 od 30.01.2018. godine , a
u skladu sa članom 34., 44. i 51. Statuta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor J.P.
“Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo, raspisuje:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora J.P. “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o.Sarajevo


Više detalja pogledajte na sljedećem linku: Javni Konkurs