• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Izvještaj o nabavci sredstava vizuelne komunikacije – usluge izrade i isporuke štampanih reklamnih i ostalih materijala

Izvještaj o nabavci sredstava vizuelne komunikacije – usluge izrade i isporuke štampanih reklamnih i ostalih materijala za potrebe JP“Olimpijski bazen otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu, izvještaj broj: Report_737-8-2-14_20.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-14_20.pdf