• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Drugi ciklus projekata Škole plivanja‏

Završen je drugi ciklus Škole plivanja u drugom polugodištu školske 2013/14. godine projekata: Općine Novo Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u Kantonu Sarajevo. U realizaciji su učestvovali učenici osnovnih škola “Hrasno”, “Kovačići” i “Hrasnica”.