• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Drugi ciklus projekata Škole plivanja‏

Završen je drugi ciklus Škole plivanja u drugom polugodištu školske 2013/14. godine projekata: Općine Novo Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u Kantonu Sarajevo. U realizaciji su učestvovali učenici osnovnih škola “Hrasno”, “Kovačići” i “Hrasnica”.