• Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju 15. maja, a utorak - četvrtak - subota počinju 30. maja. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Dodatno obavještenje za nabavku broj: 737-7-1-44-3-4/18

Dodatno obavještenje za nabavku broj: 737-7-1-44-3-4/18 u Konkurentskom zahtjevu za nabavku, isporuku, instaliranje i puštanje u rad sistema naplate parkinga sa ulazno – izlaznom rampom i terminalom za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu broj: 04-2-357-1/18.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Dodatno-obavjestenje-737-7-1-44-3-4_18.pdf